انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر سید حسن
میر محمد صادقی
 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922168 (009821)
  نمابر:   ................ (009821)
  پست الکترونیک:  @rhc.ac.ir
 گروه آموزشی             جراحی قلب و عروق
 مرتبه علمی             استادیار
         آخرین مدرک  تحصیلی            فوق تخصص جراحی قلب